IV edycja Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Gdańsku | Wydział Biologii

IV edycja Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Gdańsku

15 stycznia 2019 r. Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłosiło IV edycję  

Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Gdańsku

DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

za 2018 rok

WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY: 

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu dziedzinach: 1) nauk humanistycznych i społecznych, 2) nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 4) nauk technicznych, 5) nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. 

Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w  województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na www.gdansk.pan.pl 31 maja br.,a uroczyste wręczenie dyplomów laureatom przewidywane jest na  drugą połowę czerwca.

WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO: 4.000 zł brutto

WSZYSTKO O NAGRODZIE: 

w tym REGULAMIN Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe na www.gdansk.pan.pl, w zakładce: http://gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 stycznia 2019 roku, 13:33