Publiczna obrona Pana mgra Michała Dawida Sobali | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pana mgra Michała Dawida Sobali

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 8 marca 2019 roku o godz. 13:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgra Michała Dawida Sobali

 

na temat:

 

"Synteza nukleotydów sygnałowych [(p)ppGpp i (p)ppApp] przez enzym RSH z Methylobacterium extorquens AM1”

(„Synthesis of signaling nucleotides [(p)ppGpp and (p)ppApp] by an RSH enzyme from Methylobacterium extorquens AM1”)

Promotor:  

Pani dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii

 

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 

Pani dr hab. Ewa M. Słomińska

Gdański Uniwersytet Medyczny

  

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przew...

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII

 

 

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 marca 2019 roku, 12:22