Publiczna obrona Pani mgr Izabeli Kulaszewicz | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Izabeli Kulaszewicz

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 8 marca 2019 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Izabeli Kulaszewicz

 

na temat:

 

„Czynniki wpływające na kondycję oraz parametry immunofizjologiczne ptaka morskiego Arktyki Wysokiej, alczyka (Alle alle)”

(„Factors affecting the body condition and immuno-physiological parameters of the High Arctic seabird, Little Auk (Alle alle)”)

 

Promotor:  

Pan dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

 

Recenzenci:

Pan dr hab. Piotr Minias, prof. UŁ

Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

 

Pan dr hab. Michał S. Wojciechowski

Zakład Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu                                

 

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przew...

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII

 

 

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 marca 2019 roku, 8:10