Publiczna obrona Pani mgr Pauliny Karoliny Kozina | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Pauliny Karoliny Kozina

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 15 marca 2019 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Pauliny Karoliny Kozina

 

na temat:

 

Wszy z rodzaju Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) – struktura taksonomiczna i topiczna oraz problemy specyficzności żywicielskiej” („Sucking lice of the genus Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - taxonomic, topical struktura and the host specyficity problems”)

Promotor:  

Pani dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

 

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Alicja Buczek

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Pani prof. dr hab. Joanna Mąkol

Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

                                   

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przew...

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII

 

 

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 marca 2019 roku, 12:23