Startują zgłoszenia do programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Kolejna szansa na stypendium i promocję swoich badań!

Startują zgłoszenia do programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Od 4 marca do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają dodatkową szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego.

W 18. edycji programu Dla Kobiet i Nauki wyróżnione zostały projekty dotyczące m.in. terapii dla pacjentów z bólem neuropatycznym, nowych strategii w leczeniu chorób wirusowych u ludzi i zwierząt czy rzadkich postaci cukrzycy. Jury programu znów poszukuje kandydatek, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań oraz plany na ich rozwój. Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym jak i początkowym etapie prac badawczych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swoje badania,  dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii. Do programu mogą zgłaszać się kobiety-naukowcy, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje również możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim (odpowiednio w przypadku magistrantek do 26. roku życia, w przypadku doktorantek do 33. roku życia i w przypadku habilitantek do 41. roku życia).

16-osobowe Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej spośród najlepszych zgłoszeń wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo wszystkie stypendystki programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki  otrzymują także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 19. edycji programu nastąpi podczas uroczystej Gali w Warszawie, która planowana jest na październik.

***

Celem programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2018 roku w Polsce wyróżniono 93 kobiety-naukowców. Wyboru dokonuje każdego roku Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł w przypadku stypendiów habilitacyjnych.

Więcej informacji:

Strona programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki:www.lorealdlakobietinauki.pl

Profil programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki na Facebooku: link

Film z Gali 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: link

 

Osoby kontaktowe:                 

L’Oréal Polska
Katarzyna Pękala

Kierownik Programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

tel. 508 034 984

katarzyna.pekala@loreal.com

L’Oréal Polska
Barbara Stępień

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej

 tel. 509 526 026

barbara.stepien@loreal.com

On Board PR
Weronika Kopernok

 
 

tel. 662 061 029

wkopernok@onboard.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Marzec 2019 - 12:03; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: piątek, 15. Marzec 2019 - 12:03; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz