Prof. Grzegorz Węgrzyn w Radzie Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Biologii

Prof. Grzegorz Węgrzyn w Radzie Uniwersytetu Gdańskiego

Na posiedzeniu Senatu UG w dniu 28 lutego 2019 r. został dokonany wybór pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego (Uchwała nr 10/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego).

W czasie Święta UG dnia 20 marca 2019 r. zostaną wręczone powołania dla członków pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego, którą wybrał Senat UG w związku z wymogami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Skład pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego:

dr Marek Głuchowski – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Przewodniczący,

mgr Maciej Dobrzyniecki – Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii, Kanclerz Gdańskiej Loży Business Centre Club,

dr inż. Kazimierz Janiak – Dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku,

prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji UG,

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii UG;

Agata Myszka – Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG

 

Na członka Rady Uczelni został powołany Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z naszego Wydziału.

Jesteśmy zaszczyceni i dumni, iż to właśnie Biolog zasiada w tym trzecim, obok rektora i senatu, najważniejszym organie uczelni.

 

Panie Profesorze serdecznie gratulujemy!

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 marca 2019 roku, 11:01