fbpx uczelnia | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

Z radością informujemy, że Wydział Biologii wzbogacił się o kolejną ekspozycję, stanowiącą połączenie natury i sztuki. Instalacja ścienna znajdująca się w przedsionku głównego wejścia do budynku jest efektem projektu wspieranego przez Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „ACK Alternator” i została zrealizowana w ramach konkursu AlterProjekt.

§  Chcesz POŚWIĘCIĆ SOBIE więcej UWAGI?

§  Praca? Staż? Praktyki?Przygotuj się i bądź AKTYWNY!

 

Skorzystaj z zaproszenia:

Indywidualne Spotkania ONLINE z Doradcą Zawodowym: 

Tematyka spotkań jest różnorodna, tak jakróżnorodni są jej uczestnicy. Podążamy za Twoimi potrzebami, treść i liczba spotkań zależy od Ciebie.Dbamy o poufność rozmów.

Na Uniwersytecie Gdańskim, po raz pierwszy, odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nowa akademicka tradycja została zapoczątkowana przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę.

Uroczystość uhonorowania profesorów Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 25 czerwca 2020 r. w Sali Teatralnej budynku Neofilologii UG.

W dniu 23.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Biologi UG, którego celem było udzielenie rekomendacji kandydatowi na dziekana na kadencję 2020-2024.

Zgłoszonych zostało 2 kandydatów:

prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko - 43 głosy

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner - 34 głosy

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur rekrutacja na Uniwersytet Gdański na rok akademicki 2020-2021 została przesunięta na sierpień 2020. System Internetowej Rekrutacji Kandydatów zostanie uruchomiony 1 lipca 2020 r. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 89 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

W załączonych poniżej plikach znajdują się:

Komunikat o kandydatach na dziekana, składzie Komisji skrutacyjnej oraz sylwetki kandydatów.

W załączonych plikach podane zostały Komunikaty dotyczące wyników wyborów uzupełniających do Rady Społeczności Akademickiej Wydziału Biologii w grupie pnauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. W ostatnim pliku podany jest kompletny skład Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej.

W załączonych plikach znajdują się: Komunikat dotyczący wyniku wyborów kandydatów z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, Komunikat o dodatkowym naborze do Komisji Skrutacyjnej oraz Ogłoszenie dotyczące dodatkowych wyborów.

W związku z najnowszymi rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi uczelni w okresie pandemii 15 maja 2020 roku Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie, które porządkuje funkcjonowanie uczelni do końca letniego semestru w roku akademickim 2019/2020. Tam, gdzie jest to konieczne w mocy pozostają decyzje o ograniczeniu funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego. Jednocześnie tam, gdzie jest to możliwe ograniczenia są znoszone i wprowadzane są udogodnienia.