uczelnia

Akcja "Movember" na Uniwersytecie Gdańskim

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 7 Listopad, 2022 - 09:26

Listopad od lat jest miesiącem, który kojarzy się z wąsami, a to wszystko za sprawą połączenia dwóch terminów: moustache – z ang. wąsy oraz november – z ang. listopad. Ten wpadający w ucho neologizm powstał nie w byle jakim celu, a po to, żeby pomóc w promowaniu niezwykle ważnej kampanii prozdrowotnej, która odbywa się właśnie w listopadzie.

Program BioLAB - spotkanie informacyjne

Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 Październik, 2022 - 09:40

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. Programu BioLAB, które odbędzie się 27 października o godzinie 15:00, na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, ul. Abrahama 58, Gdańsk. Spotkanie poprowadzi założyciel programu prof. Zygmunt Derewenda z University of Virginia. Dokładna sala zostanie potwierdzona niebawem - tutaj: https://fulbright.edu.pl/program-biolab-spotkania-informacyjne

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Ostatnia modyfikacja: środa, 19 Październik, 2022 - 12:44

Dnia 4 października 2022 r. o godz. 10.00 w Auditorium Biologicum w gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2022/2023. 

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym prof. dr hab. Dariusza L. Szlachetko, Dziekan Wydziału Biologii oraz prof. dr hab. Wiesław Laskowski, Prorektor ds. Badań Naukowych, wygłosili przemówienia. 

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 10 Październik, 2022 - 11:19

W celu zapewnienia powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://parlament.ug.edu.pl/2022/09/29/ubezpieczenia-nnw-i-oc/
 

Godziny Dziekańskie

Ostatnia modyfikacja: piątek, 30 Wrzesień, 2022 - 12:00

Informujemy, że dla uczczenia Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023,

Dziekan Wydziału Biologii, p. prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko

zarządził godziny dziekańskie w dniu 4 października 2022 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

Projekt Aktywizacyjny Studentów i Absolwentów z niepełnosprawnościami

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 15 Wrzesień, 2022 - 10:24

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie aktywizacyjnym "Inspiratorium Kariery".

INSPIRATORIUM KARIERY - jest to projekt realizowany ze środków PFRON. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych poprzez: określenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pozyskiwanie ofert pracy pod konkretnego beneficjenta i wprowadzenie go na rynek pracy.
Projekt jest realizowany od grudnia 2019 roku do końca września 2023 roku.