Storczyki Gwatemali | Wydział Biologii

Storczyki Gwatemali

Słowo „Quauhtlemallan” w  języku Indian Nahuatl oznacza „Ziemię Drzew”. Hiszpanie zmodyfikowali tą trudną nazwę i terminem Gwatemala nazwali kraj, leżący na południe od Meksyku.  Obecnie Gwatemala obejmuje obszar ponad 100.000 km2, zaś lasy pokrywają ponad 40% powierzchni kraju. Gwatemala to także kraj wulkanów – jest ich ponad 40, z których ¼ jest aktywna. Bogata rzeźba terenu przyczynia się bez wątpienia do niezwykłego bogactwa gatunkowego roślin i zwierząt. Około 70 lat temu ukazało się pierwsze opracowanie storczykowatych (Orchidaceae) Gwatemali, w którym autorzy zidentyfikowali ok. 500 gatunków.

Obecna publikacja – angielsko-hiszpańska - powstała wspólnym wysiłkiem badaczy z Gwatemali, Meksyku, Francji i Polski. Autorami tego bogatego opracowania są między innymi prof. Dariusz Szlachetko, mgr Katarzyna Mystkowska oraz mgr Monika Lipińska z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody naszego Wydziału. Zawiera rys historii i badań Gwatemali, opis warunków fizycznych kraju, pełną listę gatunków i rodzajów, klucze do ich oznaczania oraz ponad 300 kolorowych fotografii storczyków. W pracy autorzy podają ponad 1200 gatunków z tego kraju.

Autorom serdecznie gratulujemy!

ZałącznikWielkość
PDF icon storczyki_gwatemali.pdf866.47 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 marca 2019 roku, 19:25