Laureaci konkursu MINIATURA 2 oraz SONATA BIS 8

Zgodnie z ogłoszonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN listami rankingowymi projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe wśród laureatów znaleźli się pracownicy naszego Wydziału:

1.     dr Przemysław Baranow z Wydziału Biologii - projekt pt. "Znaczenie cech epidermy liści w taksonomii rodzajów plemienia Sobralieae Pfitz. (Orchidaceae)", finansowanie w wysokości 25 245 zł;

2.     dr Izabela Anna Chincinska z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Wykorzystanie metody opartej na systemie CRISPR-Cas do badania interakcji transportera sacharozy StSUT4 z receptorem etylenu", finansowanie w wysokości 50 000 zł;

3.     dr Bożena Nejman-Faleńczyk z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Wpływ, pochodzącej od bakteriofaga Φ24B małej niekodującej cząsteczki RNA na metabolizm bakterii Escherichia coli - analiza z wykorzystaniem spektroskopii NMR", finansowanie w wysokości 46 051 zł;

4.     dr Iwona Janina Krupecka z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Filozofia polska wobec kwestii tożsamości kulturowej - perspektywa międzykulturowa"

5.     dr Dorota Maria Żurawa-Janicka z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Analiza odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko białkom HtrA u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów", finansowanie w wysokości 47 850,00 zł;

6.     dr Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska-Skarbek z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Rozpoznanie wpływu kolonii ptaków morskich na strefę płytkiego litoralu Wyspy Niedźwiedziej (Svalbard)", finansowanie w wysokości 49 940,00 zł;

7.     dr Małgorzata Kapusta z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Próba identyfikacji białek motorycznych zaangażowanych w transport męskiej jednostki rozrodczej u konwalii majowej", finansowanie w wysokośc50 000,00 zł;

Generalnie w Uniwersytecie Gdańskim realizowanych jest 17 zadań badawczych w ramach konkursu MINIATURA 2 na łączną kwotę finansowania 557 528,00 zł.

Ponadto Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów MAESTRO 10, HARMONIA 10 oraz SONATA BIS 8.

Wśród laureatów konkursu znalazł się tylko jeden pracownik Uniwersytetu Gdańskiego – dr Bożena Nejman-Faleńczyk z naszego Wydziału, która uzyskała w ramach konkursu SONATA BIS 8 finansowanie w kwocie 1 076 600 zł na realizację projektu pt. „Rola małych niekodujących RNA w regulacji mechanizmu działania systemu represja-antyrepresja związanego z przełączeniem cyklu życiowego fagów przenoszących geny groźnych dla człowieka toksyn”.

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Kwiecień 2019 - 10:02; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Kwiecień 2019 - 10:02; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz