Konkurs MNiSW na stypendia dla wybitnych młodych naukowców | Wydział Biologii

Konkurs MNiSW na stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Szanowni Państwo,

przedstawiamy informację na temat sposobu składania wniosków w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

W przeciwieństwie do poprzednich edycji nie ma konieczności, aby wnioski były zatwierdzane przez Radę Wydziału. Wnioski składane będą poprzez Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi, a sam wniosek będzie podpisywał elektronicznie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

Procedura składania wniosku poprzez Biuro Zarzadzania Projektami Naukowymi wygląda następująco:

1.       Kandydat uzupełnia formularz w systemie osf;

2.       Kandydat dodaje pracownika Biura Zarządzania Projektami Naukowymi (Panią Agatę Krawczykowską) jako „czytelnika” w systemie osf w celu weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku

LUB

3.       Kandydat może przekazać wzór wniosku (plik pdf) pracownikowi Biura za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu weryfikacji poprawności wypełnienia wniosku;

4.       Po potwierdzeniu przez pracownika Biura, że wniosek pod względem formalnym jest poprawnie przygotowany, kandydat „wysyła” wniosek w systemie. UWAGA - jest to operacja nieodwracalna, po której NIE BĘDZIE MOŻLIWE uzupełnienie lub poprawienie treści wniosku;

5.       Plik pdf wniosku należy przesłać pocztą elektroniczną na adres pracownika Biura. Jednocześnie wniosek w wersji papierowej podpisany przez kandydata oraz Dziekana Wydziału powinien zostać złożony w Biurze Zarządzania Naukowymi w terminie umożliwiającym uzyskanie podpisu Prorektora, najpóźniej do 27 maja 2019 r.

6.       Wniosek zostanie podpisany elektronicznie przez Prorektora, a następnie wysłany za pośrednictwem ePUAP do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie MNiSW oraz na stronie Biura Zarządzania Projektami Naukowymi.

 

Kontakt do Biura:

Agata Krawczykowska 

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi,

ul. Bażyńskiego 8, pok. 206

tel. +48 58 523 2429/ +48 58 523 3129

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Kot
Treść wprowadzona przez: Anna Kot
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 maja 2019 roku, 13:30