fbpx Publiczna obrona Pani mgr Magdaleny Małachowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pani mgr Magdaleny Małachowicz

Publiczna obrona Pani mgr Magdaleny Małachowicz

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 7 czerwca 2019 roku o godz. 10:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
Pani mgr Magdaleny Małachowicz
 
na temat:
 
„Transkryptomika porównawcza wybranych gatunków zwierząt morskich”
(„Comparative transcriptomic in selected species of marine animals”)
 
 
Promotor:
Pan prof. dr hab. Roman Wenne
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 
Recenzenci:
Pani prof. dr hab. Izabela Makałowska
Zakład Genomiki Zintegrowanej, Wydziału Biologii, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Pan prof. dr hab. Paweł Brzuzan
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII
/-/
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 maja 2019 roku, 13:09