Publiczna obrona Pana mgra Macieja Dylewskiego | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pana mgra Macieja Dylewskiego

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 czerwca 2019 roku o godz. 12:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
Pana mgra Macieja Dylewskiego
 
na temat:
 
„Rola małego RNA-GraL, w regulacji ekspresji genów Escherichia coli
(„Role of small RNA-GraL, in the gene expression of Escherichia coli”)
 
 
Promotor:
Pani dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG
Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii
 
Recenzenci:
dr hab. Gracjana Klein-Raina, Pracownia Genetyki Bakterii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
dr hab. Benedykt Władyka, Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
 
 
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII
/-/
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 maja 2019 roku, 13:08