fbpx Publiczna obrona Pana mgra Maksa Rykaczewskiego | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pana mgra Maksa Rykaczewskiego

Publiczna obrona Pana mgra Maksa Rykaczewskiego

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 18 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
Pana mgra Maksa Rykaczewskiego
 
na temat:
 
„Rewizja taksonomiczna gatunków z podplemienia Pleurothallidinae (Orchidaceae) na Wyżynie Gujańskiej”
(„Taxonomic revision of species from Pleurothallidinae subtribe (Orchidaceae) from Guyana Upland”)
 
 
Promotor:
Pan prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Katedra Taksonomii i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
 
Promotor pomocniczy:
Pani dr hab. Marta Kolanowska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 
Recenzenci:
Pani prof. dr hab. Agnieszka Popiela
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii,
Uniwersytet Szczeciński
 
Pani dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK,
Zakład Botaniki, Instytut Biologii UJK w Kielcach
 
 
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII
/-/
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 maja 2019 roku, 13:07