Publiczna obrona Pana mgra Maksa Rykaczewskiego | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pana mgra Maksa Rykaczewskiego

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 18 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
Pana mgra Maksa Rykaczewskiego
 
na temat:
 
„Rewizja taksonomiczna gatunków z podplemienia Pleurothallidinae (Orchidaceae) na Wyżynie Gujańskiej”
(„Taxonomic revision of species from Pleurothallidinae subtribe (Orchidaceae) from Guyana Upland”)
 
 
Promotor:
Pan prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Katedra Taksonomii i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański
 
Promotor pomocniczy:
Pani dr hab. Marta Kolanowska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 
Recenzenci:
Pani prof. dr hab. Agnieszka Popiela
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii,
Uniwersytet Szczeciński
 
Pani dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK,
Zakład Botaniki, Instytut Biologii UJK w Kielcach
 
 
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII
/-/
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 maja 2019 roku, 13:07