III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych już za nami! | Wydział Biologii

III Konferencja Doktorantów Nauk Przyrodniczych już za nami!

W dniach 25-28 czerwca 2019 r. odbyła się III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk Przyrodniczych organizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 doktorantów z uczelni z całej Polski, którzy prezentowali swoje osiągnięcia naukowe w dziedzinie szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń i idei wśród doktorantów kierunków m.in. ochrony środowiska, biologii, chemii, ekologii, biotechnologii, oceanologii itp. Podczas trwania spotkań uczestnicy zaprezentowali 145 prac w formie posterów przeglądowych (16), posterów prac autorskich (95) oraz referaty (34), z których wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach: 

 

1. Najlepszy poster przeglądowy 

 

Miejsce I: mgr Aleksandra Opacka, poster pt. „Rola cykliny Y w komórkach zdrowych i zmienionych nowotworowo” 

 

2. Najlepszy poster autorski

 

Miejsce I mgr Sebastian Dorawa poster pt. „Charakterystyka molekularna polimerazy DNA faga Tt72” 

 

Miejsce II mgr Tytus Kuczkowski pt. „Zróżnicowanie helmintofauny Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) (Carnivora, Phocidae) z rejonu Morza Bałtyckiego” 

 

Miejsce III ex aequo: 

 

mgr Monika Majewska pt. „Czy cykloheksymid zaburza procesy fotosyntetyczne i oddechowe w komórkach Chlamydomonas reinhardtii”

oraz 

mgr Jowita Baran pt. „Zmienność kształtu skorupek karapaksu dwóch gatunków małżoraczków z rodziny Heterocypris (Ostracoda) badania metodami morfometrii geometrycznej” 

 

Wyróżnienia:

 

- mgr Błażej Bojarski „ Ichnoskamieniałości w bursztynie bałtyckim”

- mgr Marta Jarosińska „Różnorodność taksonomiczna i znaczenie roślin w kulturze funeralnej na przykładzie nowożytnych pochówków kryptowych z Byszewa”

- mgr Dawid Kościelniak „Analiza porównawcza nieprogramowanego poślizgu transkrypcji bakteryjnej i fagowej polimerazy RNA” 

 

3. Najlepszy referat

 

Miejsce I mgr Agnieszka Necel, wystąpienie pt. „ Quo vadis antybiotykoterapio? Potencjał bakteriofaga vB_Eco4M-7 w zwalczaniu patogennych Escherichia coli o serotypie O157:H7” 

 

Miejsce II mgr Jowita Nowakowska, wystąpienie pt. „Rola białek EDEM w transporcie substratów systemu degradacji białek związanego z retikulum endoplazmatycznym (ERAD)” 

 

Miejsce III mgr Monika Lipińska, wystąpienie pt. „Badania nad podplemieniem Maxillariinae: przegląd i perspektywy 

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

Szczególne podziękowania należą się sponsorom: A&A Biotechnology, Bio-techne, Browar Brodacz, HTL Lab Solutions, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, LabJot, Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt, za finansowe i rzeczowe wsparcie Konferencji.

 

Do zobaczenia za rok na IV edycji Konferencji!!!

 

A na koniec zdjęcia:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/12kztZrCVfOwgsvgCwxxSDE8JbLwo0kyq

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 lipca 2019 roku, 10:08