Podsumowanie projektu RPO w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo | Wydział Biologii

Podsumowanie projektu RPO w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo

Leśny Ogród Botaniczny w Marszewie (LOB) powstał w 2010 roku, obejmując swym obszarem 49,69 ha Nadleśnictwa Gdańsk. 29 marca 2016 roku Nadleśnictwo podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Głównym celem projektu było zabezpieczenie lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez kompleksowe zagospodarowanie LOB Marszewo w Gdyni. Projekt był realizowany w partnerstwie z Wydziałem Biologii UG. Wartość projektu ogółem: 2 960 693,69 zł. Dofinansowanie z UE: 1 678 771,84 zł. Termin zakończenia projektu: 31.06.2019 r.
 Dzięki projektowi w LOB "Marszewo" powstały nowe szlaki edukacyjne i elementy infrastruktury. Są to m.in. dwie ścieżki edukacyjne:
„Szlak Alicji w zaczarowanym lesie" o długości ok. 600 m, obejmujący m.in. labirynt zmysłów, świat mikroskali i makroskali
„Szlak wśród korzeni drzew" o długości ok. 1600 m, z chatkami Drwala, Zielarki oraz Korzeni i grzybów. 
Spotkanie podsumowujące ten trzyletni projekt  odbyło się 24.06.2019 w Marszewie - poniżej fotorelacja z tego wydarzenia (zdj. A. Sadowska)
 
MarszewoMarszewoMarszewoMarszewoMarszewoMarszewo
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 lipca 2019 roku, 8:35