fbpx Nowy rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęty! | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Nowy rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęty!

Nowy rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęty!

Inauguracja nowego roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Biologii UG odbyła się 1 października 2019 r. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz, dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów UG, przedstawiciele instytucji naukowych i biznesu oraz społeczność akademicka UG, nauczyciele akademiccy, studenci i pracownicy administracji.

Dziekan Wydziału prof. Włodzimierz Meissner w swoim wystąpieniu podsumował zmiany i osiągnięcia ostatnich 3 lat kadencji, przypomniał sukcesy naukowców i studentów. Szczególnie ciepłe słowa skierował do licznie zgromadzonych na inauguracji studentów pierwszego roku.

W imieniu Władz Uniwersytetu Gdańskiego wystąpił Prorektor ds. ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką  prof. Krzysztof Bielawski.

Życzenia nowo przyjętym studentom złożyła Małgorzata Pośpiech, przedstawicielka studentów Wydziału Biologii.

Podczas uroczystości wręczone zostały liczne nagrody i odznaczenia.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, który jest przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, odznaczona została:

dr hab. dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG z Katedry Cytologii Embriologii Roślin

Jak co roku Pracownicy Wydziału Biologii UG uhonorowani zostali nagrodami JM Rektora UG:

Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu prof. Lecha Stempniewicza w składzie: prof. dr hab. Lech Stempniewicz, dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof.UG, dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG, dr Adrian Zwolicki, dr Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek za wiodący udział w powstaniu cyklu publikacji pt: „Znaczenie wyższych kręgowców wodnych w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów w okresie zmian klimatu”

Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu dr hab. Magdaleny Remisiewicz, prof. UG (tylko jeden dyplom, ponieważ współautorzy są spoza UG) za cykl publikacji pt: „Związek pierzenia i otłuszczania się ptaków wędrownych z ich strategiami migracji, z uwzględnieniem różnic między płciami”

Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu dr hab. Katarzyny Potrykus, prof. UG (tylko jeden dyplom, ponieważ współautorzy są spoza UG) za cykl publikacji pt: „Badania nad regulacją transkrypcji i ekspresji genów u modelowej bakterii Escherichia coli”

Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu dr Natalii Miękus-Purwin (tylko jeden dyplom, ponieważ współautorzy są spoza UG) za opracowanie metod bioanalitycznych do analizy biomarkerów z próbek biologicznych

Nagroda zespołowa II stopnia dla zespołu dr hab. Leszka Rolbieckiego, prof. UG w składzie: dr hab. Leszek Rolbiecki, prof.UG, dr hab. Wojciech Giłka, prof.UG, dr hab. Joanna Izdebska, prof.UG, dr Paulina Kozina, dr Marta Zakrzewska, dr Michał Skóra za wiodący udział w powstaniu cyklu publikacji na temat „Bioróżnorodność zwierząt bezkręgowych skutkiem adaptacji do życia w zróżnicowanych typach środowisk”

Nagroda zespołowa II stopnia dla zespołu prof. dr hab. Jerzego Bohdanowicza w składzie: prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz, dr hab. Agnieszka Kowalkowska, dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG, dr Małgorzata Kapusta, dr J. Rojek, dr Marcin Górniak, dr Daria Majcher, dr Aleksandra Naczk, dr Łukasz Haliński, dr Małgorzata Czerwicka-Pach za wiodący udział w przeprowadzeniu badań cytologicznych w cyklu siedmiu publikacji na temat: „Analiza cytologiczna i embriologiczna (wybranych) organów Angiospermae”

Nagroda zespołowa III stopnia dla zespołu dr hab. Joanny Skórko-Glonek, prof. UG w składzie: dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG, dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG, dr Tomasz Wenta, dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik, prof. UG, dr hab. Joanna Renke, dr Dorota Żurawa- Janicka, prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, dr Karolina Stojowska-Swędrzyńska, dr Mirosław Jarząb, prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk za wiodący udział w cyklu publikacji dotyczących roli białek stresowych (proteaz i białek opiekuńczych) w fizjologii organizmów prokariotycznych i ekuariotycznych

Ponadto nagrodzeni przez JM Rektora UG zostali pracownicy niebędących nauczycielami:

Nagrodą indywidualną II stopnia za osiągnięcia w pracy zawodowej zostali uhonorowani:

- mgr inż. Michał Jaskulski z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka,
- dr Elżbieta Sontag z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii.

Nagrodą indywidualną III stopnia za osiągnięcia w pracy zawodowej uhonorowani zostali:

- mgr inż. Joanna Bart z Katedry Biologii Molekularnej,
- dr Elżbieta Zielińska z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin,
- mgr Michał Kulikowski z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka,
- mgr Katarzyna Wszałek-Rożek z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody,
- dr Jarosław Nowakowski ze Stacji Badania Wędrówek Ptaków,
- mgr Iwona Mucha z Dziekanatu.

Nagrodą indywidualną IV stopnia za osiągnięcia w pracy zawodowej Rektor uhonorował:

- mgr Krystynę Bogucką z Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii,
- dr Joannę Jarosińską z Katedry Ekologii Roślin,
- mgr Kamilę Błażejewską z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin,
- mgr Elżbietę Żewierżejew z Katedry Mikrobiologii. 

Wykład inauguracyjny pt.: pt. „Współczesna genetyka sądowa" wygłosił nasz gość - prof. dr hab. Ryszard Pawłowski z Zakładu Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczystość uświetnił koncert  Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. Marcina Tomczaka.

 

Zdjęcia z Inauguracji w Naszej Galerii

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 października 2019 roku, 13:50