fbpx Publiczna obrona Pani mgr Wioletty Nowickiej | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pani mgr Wioletty Nowickiej

Publiczna obrona Pani mgr Wioletty Nowickiej

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 13 grudnia 2019 roku o godz. 10:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Sali Rady Dziekana (C/200), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Wioletty Nowickiej

na temat:

 

„Ocena potencjału terapeutycznego flawonoidów oraz ich łącznego stosowania z rekombinowaną postacią alfa-L-iduronidazy w mysim modelu mukopolisacharydozy typu I”,

(„Evaluation of the therapeutic potential of flavonoids and their combined use with a recombinant form of alpha-L-iduronidase in murine model of musopolisaccharidosis type I”)

 

Promotor:  

Pani dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii UG

 

Recenzenci:

 

Pani prof. dr hab. Anna Liberek, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Pani dr hab. Agnieszka Ługowska, Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przew...

 

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

 

         dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 listopada 2019 roku, 13:16