fbpx Publiczna obrona Pani mgr Wioletty Nowickiej | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Wioletty Nowickiej | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Wioletty Nowickiej

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 13 grudnia 2019 roku o godz. 10:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Sali Rady Dziekana (C/200), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Wioletty Nowickiej

na temat:

 

„Ocena potencjału terapeutycznego flawonoidów oraz ich łącznego stosowania z rekombinowaną postacią alfa-L-iduronidazy w mysim modelu mukopolisacharydozy typu I”,

(„Evaluation of the therapeutic potential of flavonoids and their combined use with a recombinant form of alpha-L-iduronidase in murine model of musopolisaccharidosis type I”)

 

Promotor:  

Pani dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii UG

 

Recenzenci:

 

Pani prof. dr hab. Anna Liberek, Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Pani dr hab. Agnieszka Ługowska, Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przew...

 

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

 

         dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 listopada 2019 roku, 13:16