fbpx Publiczna obrona Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej

Publiczna obrona Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 18 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53, w Sali Senatu w Bibliotece Głównej UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej

na temat:

 

„Indukcja autofagii jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych”

 („Autophagy induction as a mechanism for genistein action in experimental therapy of neurodegenerative diseases”)

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Katedra Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UG

Promotor pomocniczy:  

Pani dr Dorota Myślińska

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Wydziału Biologii UG

 

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Ewa Bartnik

Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Pani prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu                    

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przew...

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

 

dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 listopada 2019 roku, 13:14