fbpx Publiczna obrona Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 18 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53, w Sali Senatu w Bibliotece Głównej UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej

na temat:

 

„Indukcja autofagii jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych”

 („Autophagy induction as a mechanism for genistein action in experimental therapy of neurodegenerative diseases”)

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Katedra Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UG

Promotor pomocniczy:  

Pani dr Dorota Myślińska

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Wydziału Biologii UG

 

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Ewa Bartnik

Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Pani prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu                    

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przew...

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

 

dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 listopada 2019 roku, 13:14