fbpx Publiczna obrona Pana mgr. Tomasza Chamery | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pana mgr. Tomasza Chamery | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pana mgr. Tomasza Chamery

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 17 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58, w Auli 042B budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr. Tomasza Chamery

 

na temat:

 

Hsp70 reguluje aktywność dezagregazy Hsp104 w odpowiedzi drożdży Saccharomyces cerevisiae na stres”

„Hsp70 regulates the activity of Hsp104 disaggregase in the response of yeast Saccharomyces cerevisiae to stress”

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Krzysztof Liberek z Zakładu Biochemii Białek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Promotor pomocniczy:  

Pani dr Agnieszka Kłosowska z Zakładu Biochemii Białek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

 

Recenzenci:

Pani dr hab. Róża Kucharczyk, prof. IBB z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Pani prof. dr hab. Joanna Szczepanowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej: https://biotech.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/84669/tomasz_marian_chamera

 

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

 

                                                 dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 grudnia 2019 roku, 8:34