fbpx Publiczna obrona Pani mgr Martyny Krejmer-Rąbalskiej | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Martyny Krejmer-Rąbalskiej | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Martyny Krejmer-Rąbalskiej

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 24 stycznia 2020 roku o godz. 10:30 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58, w Auli 042B budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Martyny Krejmer-Rąbalskiej

 

na temat:

 

„Metody detekcji oraz charakterystyka genetyczna bakulowirusów infekujących gąsienice żerujące na drzewach o znaczeniu gospodarczym”

„Methods of detection and genetic characterization of baculoviruses infecting caterpillars feeding on economically important trees”

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Bogusław Szewczyk z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Kopromotor:  

Pani dr hab. Iwona Skrzecz, prof. IBLes z Instytutu Badawczego Leśnictwa

 

Recenzenci:

Pan dr hab. Marcin Łoś, prof. UG z Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii Wydziału Biologii UG

Pani prof. dr hab. Ewa Szołajska z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej: https://biotech.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/41170/martyna_alicja_krejmer-rabalska

 

 

  Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                       

dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 grudnia 2019 roku, 8:36