fbpx Publiczna obrona Pana mgr. Mateusza Pikory | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pana mgr. Mateusza Pikory

Publiczna obrona Pana mgr. Mateusza Pikory

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 31 stycznia 2020 roku o godz. 11:30 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58, w Auli 042B budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr. Mateusza Pikory

 

na temat:

 

„Zastosowanie modelu Markova do badania ścieżek zwijania białek”

„Application of Markov state model in studies on protein folding pathways”

 

Promotor:   

Pan dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG z Pracowni Symulacji Układów Biomolekularnych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Promotor pomocniczy:  

Pan dr hab. Artur Giełdoń z Katedry Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UG

 

Recenzenci:

Pan dr hab. Adam Jarmuła z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Pani prof. dr hab. Joanna Trylska z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej: https://biotech.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/74795/mateusz_pikora

 

 

 

    Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                    

   dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 grudnia 2019 roku, 8:38