fbpx Publiczna obrona Pana mgr. Mateusza Pikory | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pana mgr. Mateusza Pikory | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pana mgr. Mateusza Pikory

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 31 stycznia 2020 roku o godz. 11:30 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58, w Auli 042B budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr. Mateusza Pikory

 

na temat:

 

„Zastosowanie modelu Markova do badania ścieżek zwijania białek”

„Application of Markov state model in studies on protein folding pathways”

 

Promotor:   

Pan dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz, prof. UG z Pracowni Symulacji Układów Biomolekularnych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Promotor pomocniczy:  

Pan dr hab. Artur Giełdoń z Katedry Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UG

 

Recenzenci:

Pan dr hab. Adam Jarmuła z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Pani prof. dr hab. Joanna Trylska z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej: https://biotech.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/74795/mateusz_pikora

 

 

 

    Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                    

   dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 grudnia 2019 roku, 8:38