fbpx Nowe holotypy w kolekcji Muzeum Inkluzji w Bursztynie | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Nowe holotypy w kolekcji Muzeum Inkluzji w Bursztynie

Nowe holotypy w kolekcji Muzeum Inkluzji w Bursztynie

Muzeum Inkluzji w Bursztynie, powołane w 1998 roku, to integralna część pracowni Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kolekcja Muzeum wzbogaciła się ostatnio o kolejne holotypy – okazy na podstawie których nadane zostały naukowe nazwy, w tym wypadku - wymarłym gatunkom muchówek zachowanych jako inkluzje w eoceńskim bursztynie bałtyckim. Holotypy i paratypy to najcenniejsze okazy w kolekcjach naukowych, w Muzeum Inkluzji w Bursztynie zdeponowane są obecnie 82 okazy typowe. Nowo opisane gatunki, wzbogacające kolekcję Muzeum Inkluzji to Coquilletidia adamowiczi Szadziewski, Sontag et Szwedo, 2019 oraz Coquilletidia gedanica Szadziewski, Sontag et Szwedo, 2019, reprezentujące rodzinę muchówek komarowatych Culicidae. Przywilejem autorów nazw naukowych jest możliwość upamiętnienia w nich osób i miejsc. I tak patronim gatunkowy C. adamowiczi dedykowany jest zmarłemu Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi, wspierającemu status Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu i działania Światowej Rady Bursztynu, której przewodniczącym jest prof. Ryszard Szadziewski. Drugi epitet gatunkowy C. gedanica upamiętnia Gdańsk i Zatokę Gdańską, gdzie znajdują się złoża eoceńskiego bursztynu bałtyckiego. Publikacja opisująca te znaleziska ukazała się w specjalistycznym czasopiśmie Palaeoentomology: Szadziewski R., Sontag E., Szwedo J. 2019. Mosquitoes of the extant genus Coquillettidia Dyar, 1905 vectoring avian malaria (Diptera: Culicidae) from Eocene Baltic amber. Palaeoentomology 2(6): 650–656. https://doi.org/10.11646/palaeoentomology.2.6.16.

C. adamowiciC. gedanicakomary
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 lutego 2020 roku, 14:36