fbpx Rekrutacja na studia zagraniczne ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021 | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Rekrutacja na studia zagraniczne ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021

Rekrutacja na studia zagraniczne ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 12.02.2020 r.

Procedura wyjazdowa tzw. „krok po kroku” znajduje się na stronie:

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia/zasady_realizacji_mobilnosci_erasmusstudia/procedura_wyjazdowa_krok_po_kroku

W zakładce „ERASMUS+ 2014-2020” znajduje się również lista uczelni partnerskich, z którymi Wydział Biologii UG ma podpisane umowy dwustronne:

https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/33377/files/wykaz_umow_erasmus_2020-2021_0.pdf

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ mogą ubiegać się studenci Wydziału Biologii UG zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, którzy spełniają warunki zgodnie z zasadami ogólnymi:

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia/zasady_realizacji_mobilnosci_erasmusstudia/zasady_ogolne_20192020

O wyjazd nie mogą̨ ubiegać się̨:

• studenci II roku studiów drugiego stopnia oraz ostatniego roku studiów III stopnia;

• studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I, II i III poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich.

Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.

Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II i III stopnia mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.

Zgłoszenia (załączniki: Formularz zgłoszeniowy oraz Formularz stypendysty) będą przyjmowane w sekretariacie Pani Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (pokój C/204), w terminie od 12.02.2020 do 02.03.2020 r.

W zależności od liczby zgłoszeń, studenci będą kwalifikowani do wyjazdu zagranicznego na podstawie złożonej dokumentacji lub przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Przewidywany termin rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do wyjazdu to 9-12 marca 2020 r. w godz. 10.00 - 14.00. O dokładnym terminie oraz godzinie rozmowy, kandydaci będą odpowiednio wcześniej poinformowani drogą mailową.  

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni mailowo 12 marca 2020 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lutego 2020 roku, 13:05