fbpx Praca zespołu z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców w „Science of the Total Environment” | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Praca zespołu z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców w „Science of the Total Environment”

Praca zespołu z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców w „Science of the Total Environment”

Wyniki badań na Antarktycznych ptakach morskich [rezultat współpracy badaczy z naszego wydziału (doktorantka i dwóch pracowników Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców) oraz badacza z Uniwersytetu Zachodniej Australii], finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, zostały właśnie opublikowane w czasopiśmie „Science of the Total Environment”.

W pracy przebadano międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe różnice w niszach stabilnych izotopów (aproksymacja nisz pokarmowych) u dwóch gatunków oceanników (niewielkie ptaki rurkonose) gniazdujących sympatrycznie w Antarktyce. Badane gatunki charakteryzowały się znaczącym nakładaniem nisz. Jednak skład diety piskląt większego z gatunków był odmienny niż u ich rodziców oraz piskląt i dorosłych osobników u mniejszego gatunku. Wysoka dostępność ofiar w produktywnych ekosystemach antarktycznych może obniżać konkurencję międzygatunkową i skutkować znaczącym zachodzeniem nisz pokarmowych.

Link do artykułu: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138768

Fot. Tomasz Ulanowski, Anne Ausems

Zespól badawczy podczas pracy terenowej z oceannikami na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyda).Oceannik czarnobrzuchy w norze gniazdowej. Fot. Anne Ausems
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Arkadiusz Smykowski
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 maja 2020 roku, 14:25