Wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS

NCN ogłosiło listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Opus, Sonata, Preludium oraz Preludium Bis. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy i doktoranci naszego Wydziału.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

 

OPUS

 

 

 

Molekularne podstawy zakłócania transkrypcji poprzez tzw. cross-talk czynników transkrypcyjnych, i jego wpływ na żywotność bakterii

dr hab. Iwona - Mruk

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

1 359 600

Badania biochemicznych i fizjologicznych markerów wpływu diklofenaku na bałtyckie sinice

dr hab. Magda Caban

W ramach współpracy trzech wydziałów UG: Wydział Chemii, Wydział Biologii, Wydział Oceanografii i Geografii

1 681 680

Ocena wrażliwości i remediacyjnego potencjału zielenic planktonowych wobec niesteroidowych leków przeciwzapalnych obecnych w środowisku wodnym

dr hab. Anna Marta Aksmann

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii
Konsorcjum: 1. Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii; 2. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej;

2 583 000

PRELUDIUM

 

 

 

Mechanizm degradacji glikozoaminoglikanów pod wpływem resweratrolu w mysim modelu neuronopatycznej choroby z grupy mukopolisacharydoz

mgr Estera Elmira Rintz

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

210 000

Analiza związku deregulacji układu endosomalno-lizosomalnego z procesem prezentacji antygenów przy udziale cząsteczek MHC klasy II w odniesieniu do łuszczycy

mgr Katarzyna Maria Bocheńska

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

139 200

Wpływ galaktooligosacharydów poprzez oś mikrobiom-jelita-mózg na odpowiedź behawioralną, endokrynną i immunologiczną oraz procesy neurochemiczne u szczurów z wywołaną nadaktywnością ciała migdałowatego

mgr Jan Krzysztof Ruciński

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

209 760

Interakcje głosowe między partnerami lęgowymi u monogamicznego gatunku ptaka morskiego, alczyka (Alle alle)

mgr Marion Edina Sophie Devogel

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

104 160

SONATA

 

 

 

Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy

dr Marta Magdalena Moskot

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

1 045 920

Poziom infekcji bakteriami endosymbiotycznymi oraz ich wpływ na poziom zmienności genetycznej i profile kompleksów mikrobiota modelowego pluskwiaka słodkowodnego Aphelocheirus aestivalis (Insecta: Heteroptera)

dr Agnieszka Maria Kaczmarczyk-Ziemba

Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

804 625

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 18. Maj 2020 - 17:40; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 19. Maj 2020 - 06:31; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz