fbpx Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2019 dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2019 dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2019 dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Miło nam poinformować, iż jak co roku Pracownicy Wydziału Biologii UG uhonorowani zostali nagrodami JM Rektora UG:

Przyznano Nagrody zespołowe JM Rektora dla nauczycieli akademickich:

 

  1.  Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu prof. dr. hab. Joanny Skórko-Glonek za wiodący udział w powstaniu cyklu publikacji dot. mechanizmów warunkujących utrzymanie homeostazy białek (proteostazy) w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych - wniosek został udokumentowany 13 publikacjami.

 

  1. Nagroda zespołowa II stopnia dla zespołu prof. dr hab. Anny Herman-Antosiewicz za wiodący udział w powstaniu osiągniecia naukowego pt. Molekularne i komórkowe mechanizmy stanów patologicznych w organizmie ludzkim oraz ocena potencjały związków naturalnych lub ich syntetycznych pochodnych w korekcie tych zmian - wniosek został udokumentowany 11 publikacjami.

 

  1. Nagroda zespołowa II stopnia dla zespołu prodziekanów Wydziału Biologii w składzie: prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek, dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG, dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG za wyróżniające się wyniki w kierowaniu i koordynacji bieżących zadań realizowanych na Wydziale Biologii

 

  1. Nagroda zespołowa III stopnia dla zespołu prof. dr hab. Martina Kukwy za wiodący udział w powstaniu osiągniecia naukowego pt. Systematyka, ewolucja i ekologia porostów i grzybów naporostowych - wniosek został udokumentowany 12 publikacjami.

 

  1. Nagroda zespołowa III stopnia dla zespołu prof. dr hab. Tadeusza Kaczorowskiego, za wiodący udział powstaniu cyklu monotematycznych publikacji naukowych na temat: Molekularna charakterystyka białek o potencjale biotechnologicznym na przykładzie unikatowych endonukleaz restrykcyjnych oraz endolizyn fagowych - wniosek został udokumentowany 6 publikacjami.

 

  1. Nagroda indywidualna II stopnia dla dr hab. Bożeny Nejman-Faleńczyk, prof. UG, za osiągnięcie habilitacyjne pt. Analiza funkcji wybranych, zakonserwowanych rejonów genomów fagów Stx w kontekście opracowywania nowych metod wykrywania i zwalczania infekcji Shiga-toksycznymi szczepami Escherichia coli

 

Przyznano Nagrody JM Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami:

  • Nagroda  I stopnia dla:

      mgr Tomasza Kretowicza z Dziekanatu

 

  • Nagroda  III stopnia dla:

mgr Lucyny Namiotko z Katedry Genetyki i Biosystematyki

mgr Magdaleny Jąkalskiej z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

dr Anny Kariny Kaczorowskiej z Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów

mgr Magdaleny Urbańskiej ze Stacji Biologicznej

Joanny Pernaczyńskiej z Dziekanatu

 

  • Nagroda  IV stopnia dla:

 mgr Jolanty Romaniuk z Katedry Cytologii i Embriologii Roślin

      Joanny Złotej z Katedry Mikrobiologii

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 czerwca 2020 roku, 17:56