fbpx Rekrutacja na Uniwersytet Gdański – rok akademicki 2020/2021 | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański – rok akademicki 2020/2021

Rekrutacja na Uniwersytet Gdański – rok akademicki 2020/2021

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur rekrutacja na Uniwersytet Gdański na rok akademicki 2020-2021 została przesunięta na sierpień 2020. System Internetowej Rekrutacji Kandydatów zostanie uruchomiony 1 lipca 2020 r. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 89 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Wykształcenie można zdobywać także w szkołach doktorskich oraz na studiach podyplomowych.

 

Nowe terminy rekrutacji na studia znajdują się na stronie: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rekrutacja_20202021/terminy/terminy_rekrutacji_i_adresy_komisji

 

Jednocześnie Uniwersytet Gdański nie zmienia zasad rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (np. przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą, rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (np. prawo, psychologia, pedagogika) odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych.

 

Gdzie szukać informacji

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: 

http://ug.edu.pl/rekrutacja

 

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,
52 32 332, 52 32 312, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

 

 
 

 

50 lat Uniwersytetu Gdańskiego

 

20 marca 2020 roku minęło 50 lat od powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia świętuje swoje półwiecze oraz 75-lecie trójmiejskich tradycji uniwersyteckich, pamiętając o swoich poprzedniczkach: Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni oraz Pedagogium w Gdańsku Oliwie. W 1945 r. pierwsza z nich przekształciła się w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a Pedagogium dało początek Wyższej Szkole Pedagogicznej. Z połączenia obu tych szkół powstał Uniwersytet Gdański.

 

Dziś Uniwersytet Gdański to największa w regionie pomorskim, dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

Uniwersytet ma silną pozycję wśród naukowych liderów. Jako jedna z pięciu polskich uczelni tworzy sieć europejskich uniwersytetów, wybranych w konkursie Komisji Europejskiej. Wraz z zagranicznymi partnerami UG tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas - SEA-EU). Z racji swojego uniwersyteckiego charakteru Uniwersytet Gdański realizuje różnorodne badania naukowe – na uczelni reprezentowane są zarówno dyscypliny humanistyczne, ekonomiczne, jak i nauki społeczne, ścisłe i przyrodnicze. Największe sukcesy naukowe osiągają badacze w obszarach badań biomedycznych i biomolekularnych oraz teoretycznych podstaw technologii kwantowych. W ramach specjalnego programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim powstały aż dwie międzynarodowe agendy badawcze z udziałem naukowców z całego świata: Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych.

 

Uniwersytet Gdański pozostaje wierny swojej dewizie in mari via tua (w morzu droga twoja). Morski wizerunek uczelni budują znakomite stacje badawcze o międzynarodowej renomie, takie jak: Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu, Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Stacja Biologiczna w Sobieszewie, a także kierunki studiów, specjalności i badania naukowe związane z morzem. Jako jedyna polska uczelnia posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy, katamaran r/v Oceanograf, przeznaczony do prowadzenia interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego oraz prowadzenia zajęć dla studentów. Aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej poprzez realizację międzynarodowych projektów naukowych i jest liderem Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 czerwca 2020 roku, 21:48