fbpx Nowy spin off UG powstały z inicjatywy pracowników naukowych Wydziału Biologii i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Nowy spin off UG powstały z inicjatywy pracowników naukowych Wydziału Biologii i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

Nowy spin off UG powstały z inicjatywy pracowników naukowych Wydziału Biologii i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

TCI sp. z o. o. to spółka spin off UG wykorzystująca doświadczenie zdobyte podczas pracy naukowej w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obrębie sektora biotechnologicznego i biofarmaceutycznego. Założona została w celu komercjalizacji opracowanych na uniwersytecie  innowacyjnych pomysłów i  technologii w zakresie nowych produktów medycznych i leków oraz ich rejestracji. Celem spółki będzie dopracowywanie formulacji preparatów medycznych oraz leczniczych do celów komercjalizacji, przeprowadzanie badań stabilności oraz rejestracja preparatów. Strategicznym celem spółki jest utworzenie w wydzielonej części laboratorium pracowni z certyfikatem GMP. Uzyskany certyfikat umożliwi przygotowanie modułów rejestracyjnych opracowywanych preparatów i prace zleceniowe w celu przygotowania preparatów licencyjnych. W założeniach laboratorium umożliwiające produkcję serii pilotażowych i przygotowanie do rejestracji preparatów będzie wykorzystywane nie tylko przez spółkę TCI. Na uczelni wielu naukowców pracuje nad nowymi preparatami, które „blokują” się na etapie produkcji pilotażowej w standardzie GMP, wykonaniu badań stabilności i przygotowaniu rejestracji. Działalność spółki jako spin-off umożliwi tym osobom wykonanie kolejnych etapów badań i praktyczne ich zastosowanie. Dotyczy to również opracowywanych przez TCI generyków plus – często o lepszych parametrach i działaniu w stosunku do oryginalnego produktu. Działania spółki o charakterze innowacyjnym, wpisują się w produkcję „twórczą” a nie jedynie odtworzeniową zarejestrowanych preparatów dostępnych komercyjnie.

www.tci.pl

Celem spółki będzie wykorzystanie  komercyjne opracowanych na uniwersytecie  nowych produktów medycznych oraz  leków -  ich rejestracja i komercjalizacja. W pierwszym etapie zostanie opracowany i przygotowany do rejestracji produkt medyczny przeciwko kolce dziecięcej. Obecne na rynku  preparaty w głównym stopniu opierają się na związkach o działaniu powierzchniowo czynnym symetykonie. Nasze badania wskazały na możliwość synergistycznego połączenia symetykonu z wybranymi aktywnymi cząsteczkami białka. Na obecnym etapie uzyskaliśmy formulację umożliwiające utrzymanie aktywności cząsteczek enzymatycznym w łączonym preparacie. Celem spółki będzie dopracowanie formulacji, przeprowadzenie badań stabilności oraz rejestracja preparatu. Spółka będzie dążyła do utworzenia w budynkach laboratorium na parterze Kładki 24 pracowni z certyfikatem GMP. W ten sposób serie pilotażowe niezbędne do badań stabilności zostaną również wykonane w spółce. Uzyskany certyfikat umożliwi opracowywanie i przygotowanie modułu 3 również dla innych preparatów i prace zleceniowe w celu opracowania preparatów licencyjnych.

Laboratorium umożliwiające produkcję serii  pilotażowych i przygotowanie do rejestracji preparatów będzie wykorzystywane nie tylko przez wnioskodawców. Na uczelni duża liczba naukowców pracuje nad nowymi preparatami, które „blokują” się na produkcji pilotażowej w standardzie GMP, wykonaniu badań stabilności i przygotowaniu rejestracji. Działalności spółki jako spin-off umożliwi tym osobom praktyczne zastosowanie ich badań. Dotyczy to również  opracowywanych generyków plus – często o lepszym działaniu niż oryginator. Działalność spółki jest innowacyjna, wpisująca się produkcję „twórczą”, a nie tylko odtworzeniową preparatów zagranicznych.

 

TCI
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 czerwca 2020 roku, 7:39