fbpx Ranking "Perspektyw" | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Ranking "Perspektyw"

Ranking "Perspektyw"

Miesięcznik "Perspektywy" opublikował 17 lipca 2020 r. ranking szkół wyższych. Ranking powstał na podstawie siedmiu kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i umiędzynarodowienie.
 
W rankingu uwzględniono wszystkie polskie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i kształcące co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych. Tegoroczny ranking, opracowywany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", różni się od poprzednich edycji tym, że uwzględnia nowe zasady funkcjonowania uczelni wprowadzone Ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przygotowany został także ranking 70 kierunków studiów, dzięki czemu maturzyści będą mogli wybrać te uczelnie, które prowadzą je na najwyższym poziomie.
 
Na 28. miejscu zestawienia znalazł się Uniwersytet Gdański. W rankingu uniwersytetów zajmuje natomiast niezmiennie od trzech lat ósmą pozycję.
 
Niewątpliwym sukcesem może poszczycić się nasz Wydział, gdyż kierunek studiów biologia zajął czwartą pozycję w zestawieniu, ex aequo  z SGGW w Warszawie i jest to najwyższa nota spośród wszystkich ocenianych kierunków na UG. W latach 2019 oraz 2018 kierunek biologia zajmował ósmą pozycję. Ochrona środowiska, kierunek współtworzony z Wydziałem Chemii, uplasował się na pozycji piątej (w 2019 roku również zajmował pozycję piątą, zaś w 2018 czwartą)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 lipca 2020 roku, 14:58