fbpx Publiczna obrona Pani mgr Katarzyny Kozłowskiej | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pani mgr Katarzyny Kozłowskiej

Publiczna obrona Pani mgr Katarzyny Kozłowskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 30 października 2020 roku o godz. 14:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Katarzyny Kozłowskiej

na temat:

„Strategie regulacji formowania makromolekularnych kompleksów inicjujących proces replikacji DNA fagów niosących geny toksyn Shiga”

("Regulatory strategies for formulation of macromolecular complex initiating the replication process of phages carrying Shiga toxins genes")

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Dariusz Bartosik, Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski

Pani prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_...

 

Zastępca Przewodniczącego

                  Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 października 2020 roku, 12:21