fbpx Publiczna obrona Pana mgra Dawida Kościelniaka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pana mgra Dawida Kościelniaka

Publiczna obrona Pana mgra Dawida Kościelniaka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 30 października 2020 roku o godz. 12:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgra Dawida Kościelniaka

na temat:

„Nieprogramowany poślizg transkrypcji: analiza porównawcza bakteryjnej (Escherichia coli) i bakteriofagowej (T7) polimerazy RNA”,

(„Non-programmed transcriptional slippage: comparative analysis of bacterial (Escherichia coli) and bacteriophage (T7) RNA polymerases”).

 

Promotor:  

Pan dr hab. Marian Sęktas, prof. UG, Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Dariusz Bartosik, Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski

Pani dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. IBB PAN, Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_...

 

Zastępca Przewodniczącego

                  Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 października 2020 roku, 12:18