fbpx Publiczna obrona Pana mgra inż. Andrzeja Dubiela | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pana mgra inż. Andrzeja Dubiela

Publiczna obrona Pana mgra inż. Andrzeja Dubiela

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 23 października 2020 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgra inż. Andrzeja Dubiela

na temat:

„Proteaza ClpAP jako czynnik kontrolujący aktywację systemu toksyna-antytoksyna parDE plazmidu RK2”,

(„ClpAP protease as a controlling factor of the parDE toxin-antitoxin system activation of RK2 plasmid”).

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Igor Konieczny, Instytut Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

Promotor pomocniczy:

Pani dr Katarzyna Węgrzyn,  Instytut Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Recenzenci:

Pan dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ, Zakład Biochemii Analitycznej,   Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Pani dr hab. Urszula Zielenkiewicz, prof. IBB PAN, Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biotech.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/65779/andrzej_bartlomiej_dubiel

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams zostanie umieszczony w dziale Komunikaty na stronie:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_na_wydziale_biologii/rada_...

 

     Przewodniczący

             Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                            /-/

                            dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG

 

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Andrzeja Dubiela

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 października 2020 roku, 14:40