Sticta catharinae gatunek nowy dla nauki zadedykowany dr Katarzynie Żółkoś

Rodzaj Sticta obejmuje makroporosty charakteryzujące się obecnością tomentum z cyfellami na górnej powierzchni. Dotychczas opisano około 200 gatunków, jednak szacuje się, że rzeczywista liczba gatunków jest dwukrotnie wyższa. Rozbieżność między opisaną a potencjalną liczbą gatunków wynika, z faktu, że wciąż w wielu regionach świata nie przeprowadzono szczegółowych badań nad Sticta. Jednym z nich jest Boliwia. W latach 2010-2017 prowadzono intensywne badania lichenologiczne w tym kraju. Przyczyniły się one do opisania sześciu potencjalnie endemicznych gatunków, nowych dla nauki. Jednym z nich jest S. catharinae Ossowska i in., która została zadedykowana zmarłej w 2021 roku Pani dr Katarzynie Żółkoś, naszej koleżance i nauczycielce z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie MycoKeys: https://mycokeys.pensoft.net/article/89960/

Fot. A-D - Robert Lücking, E-F - Emilia Ossowska
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Wrzesień 2022 - 18:11; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Wrzesień 2022 - 18:17; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz