Publiczna obrona Pana mgr. Tomasza Przepióry

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 października 2022 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. inż. Tomasza Przepióry

na temat: 

„Istotność wybranych elementów pozacytoplazmatycznego systemu kontroli jakości białek (DsbA, DegP, DegS i FkpA) dla wirulencji i przetrwania warunków stresowych patogenu ziemniaka, bakterii Dickeya solani”,

 
(„Importance of the selected elements of the extracytoplasmic protein quality control system 
(DsbA, DegP, DegS, FkpA) for virulence and survival under stress conditions of the potato pathogen, Dickeya solani”).
 

Promotor:    
Pani prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek, Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:    
Pani dr inż. Donata Figaj, Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci: 
Pani prof. dr hab. Monika Janczarek, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Pan dr hab. Krzysztof Waleron, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony

mgr. Tomasza Przepióry

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Październik 2022 - 10:18; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Październik 2022 - 11:08; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz