Uniwersytet Gdański odznaczony certyfikatem Quality Label for Initial Teacher Education Institutions

Z wielką przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Gdański został odznaczony certyfikatem Quality Label for Initial Teacher Education Institutions/Odznaka Jakości dla Instytucji kształcących przyszłych nauczycieli/, który przyznawany jest przez Krajowe Biura eTwinning tym uczelniom, których działania w zakresie szerzenia idei programu eTwinning oraz realizacji projektów eTwinning osiągnęły wysoki poziom efektywności oraz jakości. Celem przyznawania tego certyfikatu jest wyróżnienie instytucji oraz edukatorów, których aktywność w ramach eTwinningu reprezentuje ideę programu (innowacyjność podejmowanych działań opartych na kreatywnym i efektywnym wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, wdrożenie metody projektu jako sposobu na realizację podstawy programowej, przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy w nowoczesny sposób dostosowany do potrzeb uczniów).

 

Zostaliśmy wyróżnieni w dwóch kategoriach: Curriculum Integration /Integracja Programów Kształcenia/ (wpisanie pracy projektowej i projektów eTwinning do programów studiów kształcenia nauczycieli) oraz Project Implementation /Zrealizowane Projekty/ (udział studentów studiów nauczycielskich w projektach eTwinning na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym). To pierwsza edycja przyznawania wyróżnień za pracę projektową eTwinning uniwersytetom europejskim. Obok UG w Polsce wyróżnione zostały Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa.

 

Uniwersytet Gdański jest zaangażowany w program eTwinning Teacher Training Institiutions Initiative funkcjonujący obecnie pod nazwą Initial Teacher Education Initiative od 2016 roku. Od samego początku liderkami eTwinningu na UG są dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki oraz dr Ewa Andrzejewska z Instytutu Filologii Germańskiej. Inni nauczyciele akademiccy zaangażowani w eTwinning to dr Olga Aleksandrowska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, dr Ryta Suska-Wróbel oraz dr Iwona Majcher z Wydziału Biologii oraz dr Teresa Sadoń-Osowiecka z Instytutu Geografii.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Październik 2022 - 10:50; osoba wprowadzająca: Anna Król Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Październik 2022 - 09:29; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz