Publiczna obrona Pana mgr. Michała Maya

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 4 listopada 2022 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Michała Maya

na temat: 

„Plastyczność strategii odżywiania storczyków miksotroficznych jako stadium pośredniego w ewolucji mykoheterotrofii”, 

(„Plasticity of nutrition strategies in mixotrophic orchids as an intermediate stage in evolution of mycoheterotrophy”). 

 

Promotor:    
Pan prof. Marc-André Selosse, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:    
Pan dr Marcin Jąkalski, Międzynarodowa Agenda Badawcza, Gdański Uniwersytet Medyczny

Recenzenci: 
Pani prof. dr hab. Emilia Brzosko, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

Pani prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pan dr hab. Michał Szcześniak, prof. UAM, Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/prze…

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Transmisja online części jawnej obrony
mgr. Michała Maya

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Listopad 2022 - 08:12; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 2. Listopad 2022 - 08:13; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz