Wyniki konkursu na 2 stanowiska doktoranta/stypendysty w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu NCN OPUS-22

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej/Stypendialnej w ramach projektu NCN nr 2021/43/B/NZ8/01364 pt. „Co na prawdę liczy się dla wysokoarktycznego zooplanktonożernego ptaka morskiego żerującego w gwałtownie zmieniającym się środowisku – rozmiar ofiary czy jego wartość energetyczna?”

W związku z rezygnacją jednej z kandydatek, która wygrała poprzedni konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty ogłoszono powtórny konkurs na to stanowisko.

Do dnia 20 października  2022 – ostatecznego terminu składania dokumentów – wpłynęło 9 wniosków. Dwie kandydatki zostały zdyskwalifikowane ze względu na niespełnienie wymagań konkursowych. Ostatecznie rozpatrywano 7 kandydatur. 

Dnia 4 listopada 2022 roku zebrała się komisja rekrutacyjna w składzie:
•    prof. dr hab. Dariusz Jakubas – przewodniczący (kierownik projektu)
•    dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG – członek komisji
•    dr hab. Adrian Zwolicki, prof. UG – członek komisji

Na podstawie przesłanych dokumentów oraz wyników rozmów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) oceniła zgłoszenia w skali punktowej i opracowała ranking kandydatów do stypendium.
Osobą, która uzyskała najwięcej punktów w rankingu, była Kristin Piening
Komisja podjęła decyzję o przyjęciu ww. osoby na stanowisko doktoranta/stypendysty w projekcie.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Listopad 2022 - 07:49; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. Listopad 2022 - 07:49; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz