Zostań młodym Fahrenheitem i zdobywaj nagrody!

Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje drugą edycję konkursu Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a z drugiej zidentyfikowanie osób oraz zespołów, które realizują prace B+R o potencjale rynkowym. Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników i doktorantów niezależnie od dziedziny nauki.  W tym roku aplikować mogą również studenci ostaniego roku studiów magisterskich. Organizatorzy nie oczekują biznes-planów, a raczej prezentacji realizowanych badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy – czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin offu lub też udzielenia licencji.  

Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy z nich trwa do 15 grudnia 2022 r. W tym terminie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz krótko opisać swoje badania i wskazać ich potencjał komercjalizacyjny. W drugim etapie, do którego wybrane zostaną najciekawsze pomysły, odbędzie się krótka prezentacja pomysłu oraz rozmowa z członkami kapituły konkursu. Do końca semestru zimowego wyłonieni zostaną laureaci konkursu.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: konkurs.univentum.pl

Załącznik
Załącznik Rozmiar
plakat-fahrenheit-b2-wspolorg-2022.pdf 1.49 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 10. Listopad 2022 - 09:11; osoba wprowadzająca: Anna Król Ostatnia zmiana: czwartek, 10. Listopad 2022 - 09:15; osoba wprowadzająca: Anna Król