Publiczna obrona Pana mgr. Antoine'a Grissot

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 18 listopada 2022 roku (piątek), o godz. 11.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr. Antoine'a Grissot

na temat: 

“Koordynacja działań rodzicielskich samca i samicy alczyka, Alle alle”,
(„Coordination of male and female parental performancein the Little Auk, Alle alle”).

 

Promotor:
Pani dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci: 
Pan prof. dr hab. Tomasz Osiejuk, Zakład Ekologii Behawioralnej, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pani dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR, Katedra Biologii, Instytut Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Rzeszowski 
Pan dr hab. Konrad Hałupka, Zakład Ekologii Behawioralnej, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/prze

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

Transmisja online części jawnej obrony
mgr. Antoine'a Grissot

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 15. Listopad 2022 - 10:26; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 16. Listopad 2022 - 08:02; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz