Publiczna obrona Pani mgr Klaudyny Krause

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 25 listopada 2022 roku (piątek), o godz. 12.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr Klaudyny Krause

na temat: 

„Wpływ naturalnie występujących izotiocyjanianów na wirulencję Vibrio cholerae”, 
(“Effect of naturally occuring isothiocyanates on the virulence of Vibrio cholerae”).

 

Promotor:
Pani prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy:
Pan dr Dariusz Nowicki, Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci
Pani dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ, Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Pan dr hab. med. Bartosz Słomiński, Katedra i Zakład Immunologii Medycznej, Wydział Lekarski, GUM-ed 

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/prze

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Klaudyny Krause

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Listopad 2022 - 15:15; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Listopad 2022 - 15:18; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz