Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty-magistranta w ramach projektu NCN SONATA

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej/Stypendialnej w ramach projektu NCN SONATA nr 2020/39/D/NZ8/00532 pt. „Wpływ kolonijnych ptaków morskich na zespoły organizmów strefy przybrzeżnej Oceanu Arktycznego (ECOS)"

Do dnia 18 listopada 2022 – ostatecznego terminu składania dokumentów – wpłynął 1 wniosek. Dnia 22 listopada 2022 roku komisja rekrutacyjna w składzie:
•    dr Katarzyna Zmudczyńska-Skarbek – przewodnicząca (kierownik projektu)
•    dr Dorota Kidawa – członek komisji
•    dr hab. Adrian Zwolicki, prof. UG – członek komisji
pozytywnie oceniła zgłoszoną kandydaturę (kandydat spełniał wymagania konkursowe) i zgodnie Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) podjęła decyzję o przyjęciu aplikującej osoby, tj. Pana Szymona Słomkowskiego na stanowisko magistranta/stypendysty w projekcie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 23. Listopad 2022 - 14:10; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Listopad 2022 - 09:44; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz