Publiczna obrona Pani mgr Agnieszki Morzywołek

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 2 grudnia 2022 roku (piątek), o godz. 11.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Agnieszki Morzywołek

na temat: 

„Charakterystyka enzymów litycznych z bakterii z rodzaju Clostridium wykazujących podobieństwo do eukariotycznych białek rozpoznających peptydoglikan”, 
(„Characterization of clostridial lytic enzymes with similarity to eukaryotic peptidoglycan recognition proteins”). 

 

Promotor:
Pan prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci: 
Pani prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, Zakład Biologii Patogenów i Immunologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski 
Pani dr hab. Izabela Sabała, Pracownia Inżynierii Białek, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Agnieszki Morzywołek

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Listopad 2022 - 13:59; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Listopad 2022 - 13:59; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz