Pracownia Biologii Ekstremofili, Katedra Mikrobiologii, wolna pozycja dla dwóch osób na stanowisko magistrant-stypendysta w projekcie NCN GRIEG

OFERTA PRACY DLA DWÓCH OSÓB NA STANOWISKO MAGISTRANTA-STYPENDYSTY

Tytuł projektu: Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał biotechnologiczny drobnoustrojów żyjących w głębinach morskich Arktyki.
Miejsce realizacji: Pracownia Biologii Ekstremofili, Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308, Gdańsk
Nazwa stanowiska: magistrant-stypendysta
Okres realizacji: 01.02.2021 – 30.06.2023
Opis zadań: 
- klonowanie genów wybranych enzymów z metagenomów arktycznych
- nadprodukcja, oczyszczanie białek, badanie ich aktywności enzymatycznych

Wymagania:
•    stopień licencjata w dziedzinie biologii, lub nauk pokrewnych;
•    student/studentka II roku studiów II stopnia z biologii 
•    podstawowe doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej związanej z białkami z ekstremofili
•    umiejętność pracy w laboratorium mikrobiologicznym
•    dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
•    silna motywacja do pracy naukowej
•    dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w międzynarodowym zespole badawczym;
Typ konkursu NCN: GRIEG1 – NZ2
Opis projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=453296
Termin składania ofert: 20 stycznia 2023, 16:00
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia: Stypendium na okres 5 miesięcy 1200 PLN/m-c brutto brutto,
Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.02.2023
kierownik projektu: Prof. Tadeusz Kaczorowski

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
• życiorys wraz z wykazem osiągnięć
• list motywacyjny,
• dane kontaktowe osoby mogącej udzielić rekomendacji,
• kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
• podpisane oświadczenie RODO następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko doktorant-stypendysta oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Dokumenty należy przesłać na adres tadeusz.kaczorowski@ug.edu.pl do dnia 20.01.2023 r. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: do 24.01.2023 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 58 523 60 67 lub powyższym mailem.
Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 13. Styczeń 2023 - 07:51; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: piątek, 13. Styczeń 2023 - 07:51; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz