Publiczna obrona Pani mgr Katarzyny Kosznik-Kwaśnickiej

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 10 lutego 2023 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 
mgr Katarzyny Kosznik-Kwaśnickiej

na temat: 

„Porównanie efektywności antybiotykoterapii i fagoterapii w zwalczaniu bakterii Salmonella enterica powodujących zakażenia drobiu”,
(„Comparison of the effectiveness of antibiotic treatment and phage therapy in eradication of Salmonella enterica responsible for infections of poultry”).
 

Promotor:
Pani prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Recenzenci: 
Pani prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, Laboratorium Biologii Molekularnej Bakteriofagów Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk 
Pani dr hab. Monika Radlińska, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Katarzyny Kosznik-Kwaśnickiej

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                 
                                                                                                   dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. luty 2023 - 13:28; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. luty 2023 - 14:12; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz