Konferencja projektowa LIFE for dunes

W piątek 03 lutego 2023 r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana w formule online przez pracowników Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UG. Konferencja dotyczyła problemów związanych z ochroną nadmorskich siedlisk wydmowych, a jej efektem ma być zawiązanie międzynarodowego konsorcjum celem złożenia wniosku o finansowanie działań z zakresu monitoringu i renaturyzacji siedlisk wydmowych południowego wybrzeża Bałtyku. W konferencji wzięło udział 45 osób – pracowników ośrodków naukowych w Polsce, w Niemczech i na Litwie, przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni, a także nadmorskich parków narodowych (Niemcy, Litwa) i parków krajobrazowych (Polska).

Fot. Magdalena Lazarus

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. luty 2023 - 11:01; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 14. luty 2023 - 11:13; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz