Publiczna obrona Pani mgr Weroniki Jaroszewicz

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 24 marca 2023 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr Weroniki Jaroszewicz

na temat: 

Konstrukcja nowego systemu prezentowania białek/peptydów na powierzchni termofilnego bakteriofaga TP-84”,
(„Construction of a novel phage display system based on a thermophilic bacteriophage TP-84”)

 

 

Promotor:
Pan prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci: 
Pan prof. dr hab. Łukasz Dziewit, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Pani dr hab. Beata Zalewska-Piątek, prof. PG, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Pani dr hab. Urszula Zielenkiewicz, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Weroniki Jaroszewicz

 

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

   /-/ 

                                                                                                   dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Marzec 2023 - 09:46; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 21. Marzec 2023 - 09:50; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz