Historia Zbiorów Botanicznych

„Historia Zbiorów Botanicznych”, wystawę pod takim tytułem niebawem będzie można obejrzeć na Wydziale Biologii. 

Pogląd, że rośliny są pierwszym i najważniejszym źródłem substancji leczniczych sięga czasów starożytnych. Już wtedy badano i opisywano szerokie zastosowanie surowców roślinnych. W czasach średniowiecza na ówczesnych uniwersytetach nauczano botaniki jako jednej z dyscyplin lekarskich. Siłą rzeczy to właśnie medycy i aptekarze byli wybitnymi znawcami roślin. 

O początkach zainteresowania człowieka światem roślinnym oraz o historii tworzenia i wykorzystania zbiorów botanicznych opowie Dziekan Wydziału Biologii, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko w poniższym filmie. Autorem filmu jest Cezary Bogus

 

 

Wystawa stanowi element projektu pt. „Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

 

Fundusze Europejskie

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 30. Marzec 2023 - 11:19; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 12. Kwiecień 2023 - 12:57; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz