Stopień doktora habilitowanego dla dr Barbary Kędzierskiej

Z przyjemnością informujemy, że Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne na posiedzeniu w dniu 26 maja br. nadała stopień doktora habilitowanego Pani dr Barbarze Kędzierskiej.

Osiągnięcie naukowe, które było podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, zawiera cykl 7 artykułów zatytułowany „Molekularne podstawy regulacji ekspresji genów i mechanizmu specyficzności pomiędzy homologicznymi systemami toksyna-antytoksyna z bakterii Escherichia coli i Enterococcus faecium.

Systemy toksyna-antytoksyna są szeroko rozpowszechnione w genomach większości gatunków bakterii, gdzie często występują w wielu kopiach. Są to małe elementy genetyczne, zwykle złożone z pary genów kodujących toksynę i jej antidotum. Toksyna jest określana mianem wewnątrzkomórkowej bomby molekularnej, gdyż jej uwolnienie z kompleksu z antytoksyną powoduje zahamowanie wzrostu lub nawet śmierć komórek.

Celem prac składających się na to osiągnięcie naukowe było wyjaśnienie skomplikowanych molekularnych mechanizmów precyzyjnie regulujących ekspresję i specyficzność oddziaływań homologicznych systemów toksyna-antytoksyna yefM-yoeB i axe-txe, pochodzących odpowiednio z chromosomu Escherichia coli oraz plazmidu pRUM Enterococcus faecium, a także umiejscowienie otrzymanych wyników w kontekście różnych strategii regulacyjnych, charakterystycznych dla tych modułów oraz ich potencjalnej roli w patogenezie chorób bakteryjnych.

 

Obraz zawierający osoba, ubrania, Ludzka twarz, okulary/szklanki</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

dr hab. Barbara Kędzierska

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 31. Maj 2023 - 14:39; osoba wprowadzająca: Anna Król Ostatnia zmiana: środa, 31. Maj 2023 - 14:40; osoba wprowadzająca: Anna Król