Publiczna obrona Pani mgr Aleksandry Wiśniewskiej

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 29 września 2023 roku (piątek), godz. 12.30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr Aleksandry Wiśniewskiej 

na temat: 

Molekularny mechanizm krzyżowego działania dwóch czynników transkrypcyjnych: białka C systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego Csp231I oraz represora RacR defektywnego profaga Escherichia coli”, 
(„Molecular basis for the crosstalk between two unrelated bacterial transcription factors – the regulatory C protein of a restriction-modification system Csp231I and RacR repressor of a defective prophage in Escherichia coli cells”)

 

Promotor:
Pani dr hab. Iwona Mruk, prof. UG, Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci: 
Pani dr hab. Aneta Bartosik, prof. IBB PAN, Pracowni Segregacji DNA i Cyklu Życiowego Proteobakterii, Instytut Biologii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pan dr hab. Benedykt Władyka, prof. UJ, Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Pani dr hab. Agnieszka Kwiatek, Zakład Wirusologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr Aleksandry Wiśniewskiej

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Wrzesień 2023 - 12:16; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 27. Wrzesień 2023 - 08:13; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz