Publiczna obrona Pana mgr. Sebastiana Dorawy

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 17 listopada 2023 roku (piątek), o godz. 13.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 
mgr. Sebastiana Dorawy

na temat: 

„Charakterystyka molekularna polimerazy DNA faga Tt72 bakterii Thermus thermophilus MAT72”, 
(“Molecular characterization of DNA polymerase of Thermus thermophilus MAT72 phage Tt72”).

 

Promotor:
Pan prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

Recenzenci: 
Pan dr hab. inż. Marcin Olszewski, prof. PW, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Pani dr hab. Anna Bębenek, Pracownia Replikacji DNA i Stabilności Genomu, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Obrona będzie rejestrowana.

 

Transmisja online części jawnej obrony
mgr. Sebastiana Dorawy

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Listopad 2023 - 08:56; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: piątek, 17. Listopad 2023 - 09:12; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz